Praktische info

Door u als klant

Is mogelijk

Annuleren is steeds mogelijk in "normale omstandigheden" (zie verder voor definitie ervan).

Stuur een Mail

 • Aan management@wheeltorque.eu
 • Onderwerp: "Annulatie Event X"
 • Vermeld in uw mail het volgende:
  • Voor- en achternaam
  • GSM-n° met landcode (bv. +31, +32, enz.)
  • De duidelijke vermelding dat u evenement X wenst te annuleren

Geldigheidsduur waardebon(nen)

 • Bij annulatie zullen er waardebonnen opgemaakt worden, die geldig zijn tot het einde van het derde seizoen, nà het verstrijken van het lopende seizoen;
 • Voorbeeld: een geannuleerd event tijdens seizoen X, leidt tot waardebonnen die geldig zijn tot het einde van seizoen X + 3;
 • Deze waardebonnen vind je in je "Mijn pagina", na aangemeld te zijn op onze website;
 • Waardebonnen zijn niet op naam, dus kunnen ook gebruikt worden voor een inschrijving van een vriend(in);
 • U dient gewoon het nummer van uw bon door te geven en de andere persoon kan deze ingeven bij zijn online inschrijving;
 • Per inschrijving kan je één waardebon gebruiken;

Aantal waardebonnen

Eén waardebon per geannuleerde eventdag.

Terugvinden waardebonnen

U kan de opgemaakte waardebonnen terugvinden in uw "Mijn pagina" ( na aangemeld te zijn op www.WHEELTORQUE.eu ).

Admin.- / annulatiekosten

De "administratie- / annulatiekosten" kunnen gezien worden als:

 • reële administratiekosten;
 • een soort annulatieverzekering, die je pas betaalt indien je ze ook effectief gebruikt;

Het bedrag van deze kosten hangt af van het tijdstip van annulatie:

Tijdstip annulatie

Admin. kost

Tot 8 weken vr/h event 25 €
Tot 6 weken vr/h event 45 €
Tot 4 weken vr/h event 35 % (1)
Tot 3 weken vr/h event 50 % (1)
Tot 2 weken vr/h event 75 % (1)
Nog later (2) 90 % (1)

  

 1. Van het inschrijvingsbedrag;
 2. Minder dan 7 dagen voor het begin van een event worden geen annulaties meer aanvaard. Een event begint vanaf 18.00, de avond voorafgaand aan de eerste eventdag;

Door WHEELTORQUE wegens overmacht

Met overmacht wordt o.a. bv. bedoeld:

 • Annulatie van het evenement door het circuit;
 • Verbodsbepalingen van de overheid die de organisatie van:
  • evenementen verbied, gedurende de periode waarin het evenement gepland is;
  • het evenement zodanig moeilijk maken dat dit redelijkerwijze niet meer haalbaar is;
 • Eén of meer van de volgende omstandigheden, die het organiseren van het evenement onmogelijk, gevaarlijk en/of onredelijk maken:
  • een aardbeving, een vloedgolf, een overstroming of een andere natuurramp;
  • een terroristische aanslag, oorlog, opstand, oproer, staking of sluiting van de landsgrenzen;
  • een epidemie of pandemie;

Van zodra een hoger beschreven voorbeeld van overmacht zich manifesteert, dan is er geen sprake meer van "normale omstandigheden" zoals helemaal bovenaan genoemd.

Wij betalen u ASAP volledig - zonder kosten voor u - terug.

Betwistingen

 • De Nederlandstalige tekst is de rechtsgeldige versie, alle andere zijn vertalingen zonder enige rechtsgeldigheid;
 • I.g.v. eventueel betwistingen is het Belgisch recht van toepassing, en is de rechtbank van Brugge de enige die bevoegd is;