Praktische info

Door u als klant

Annulatieverzekering

Ideaal is dat u over een eigen annulatieverzekering beschikt.
Heb u die niet afgesloten dan kan u bij ons annuleren volgens de modaliteiten zoals hieronder beschreven.

Is mogelijk

Annuleren is steeds mogelijk in "normale omstandigheden" (zie verder voor definitie ervan).

De reden van uw annulatie hoeven wij niet te kennen, maar we willen wél zeker zijn dat het niet is omdat u niet beschikt over een "Europees Digitaal Coronacertificaat" (en plots beseft dat u niet zal toegelaten worden tot bv. het circuit, het restaurant / de restaurants, het hotel / de hotels, enz. die voorzien zijn in het evenement dat u geboekt hebt), gezien dit reeds vereist is voor en op al onze events sinds 1 Juli 2021.

Dit heeft tot gevolg dat aanvragen tot annulatie, zonder te beschikken over een EUDCC, niet aanvaard worden.

Indien de geldende regelgeving zou evolueren tot een verplichting om gevaccineerd te zijn in het land waar het door u geboekte evenement plaats grijpt, dan zal een aanvraag tot annulatie enkel aanvaard worden mits bewijs van vaccinatie.

Stuur een Mail

 • Aan management@wheeltorque.eu
 • Onderwerp: "Annulatie Event X"
 • Vermeld in uw mail het volgende:
  • Voor- en achternaam
  • GSM-n° met landcode (bv. +31, +32, enz.)
  • De duidelijke vermelding dat u evenement X wenst te annuleren

Waardebon(nen)

 • I.g.v. annulatie door u, zullen er 2 waardebonnen per geannuleerd event opgemaakt worden, die geldig zijn tot het einde van het derde seizoen, nà het verstrijken van het lopende seizoen (voorbeeld: een geannuleerd event tijdens seizoen X, leidt tot waardebonnen die geldig zijn tot het einde van seizoen X + 3);
 • Deze waardebonnen vind je in je "Mijn pagina", na aangemeld te zijn op onze website;
 • Waardebonnen zijn niet op naam, dus kunnen ook gebruikt worden voor een inschrijving van een vriend(in); u dient hiervoor gewoon het nummer van uw bon door te geven en de andere persoon kan deze ingeven bij zijn / haar online inschrijving;
 • Per inschrijving kan u één waardebon gebruiken;
 • Een waardebon kan niet in stukjes gekapt worden; net zoals u met een waardebon van 100 € geen product in een winkel kan kopen van 50 € met de vraag of men de helft van je waardebon van 100 € kan scheuren, gaat dit bij onze waardebonnen ook niet; dat wil dus ook zeggen dat ons systeem technisch geen geld kan terug geven, of een nieuwere kleinere waardebon kan aanmaken, wanneer u met een waardebon een event zou boeken dat minder kost dan de waarde van de waardebon;

Admin.- / annulatiekosten

De "administratie- / annulatiekosten" kunnen gezien worden als:

 • reële administratiekosten;
 • een soort annulatieverzekering, die u pas betaalt indien u ze ook effectief gebruikt;

Het bedrag van deze kosten hangt af van het tijdstip van annulatie:

   

Tijdstip annulatie

Admin. kost

Tot 8 weken vr/h event

10 % (1)

Tot 6 weken vr/h event

20 % (1)

Tot 4 weken vr/h event

35 % (1)

Tot 3 weken vr/h event

50 % (1)

Tot 2 weken vr/h event

75 % (1)

Nog later (2)

90 % (1)

  

 1. Van het inschrijvingsbedrag;
 2. Minder dan 7 dagen voor het begin van een event worden geen annulaties meer aanvaard. Een event begint vanaf 18.00, de avond voorafgaand aan de eerste eventdag;

Door WHEELTORQUE wegens overmacht

Met overmacht wordt o.a. bv. bedoeld:

 • Annulatie van het evenement door het circuit;
 • Verbodsbepalingen van de overheid die de organisatie van:
  • evenementen verbied, gedurende de periode waarin het evenement gepland is;
  • het evenement zodanig moeilijk maken dat dit redelijkerwijze niet meer haalbaar is;
 • Eén of meer van de volgende omstandigheden, die het organiseren van het evenement onmogelijk, gevaarlijk en/of onredelijk maken:
  • een aardbeving, een vloedgolf, een overstroming of een andere natuurramp;
  • een terroristische aanslag, oorlog, opstand, oproer, staking of sluiting van de landsgrenzen;
  • een epidemie of pandemie;

Van zodra een hoger beschreven voorbeeld van overmacht zich manifesteert, dan is er geen sprake meer van "normale omstandigheden" zoals helemaal bovenaan genoemd.

Betwistingen

 • De Nederlandstalige tekst is de rechtsgeldige versie, alle andere zijn vertalingen zonder enige rechtsgeldigheid;
 • I.g.v. eventueel betwistingen is het Belgisch recht van toepassing, en is de rechtbank van Brugge de enige die bevoegd is;

Geschenkbon | Waardebon | Voucher

Geschenkbon kopen

Max. 1 per inschrijving

Ons inschrijvingssysteem aanvaardt maximaal één waardebon per inschrijving.

Terugvinden

Indien u waardebonnen hebt, kan u deze terugvinden in uw "Mijn pagina" ( na aangemeld te zijn op www.WHEELTORQUE.eu ).

Niet op naam

Onze waardebonnen staan niet op naam.
D.w.z. dat je ze kunt geven of verkopen aan iemand anders, die ze even goed kan gebruiken.
U hoeft gewoon uw nummer van uw bon door te geven en de andere persoon kan deze inzetten bij zijn inschrijving.

Voor ALLE events

Waardebonnen zijn geldig voor àlle WHEELTORQUE events van de eerstvolgende 3 seizoenen na het aanmaken van de waardebon(nen).

Geldigheidsperiode

Indien je merkt dat je één of meerdere waardebonnen niet meer zal kunnen gebruiken voor het verstrijken van de geldigheidsperiode, kan je een mail sturen naar management@wheeltorque.eu, met de eenvoudige vraag om je waardebon(nen) te verlengen.
Dit doen we kosteloos en zonder dat er uitleg voor nodig is, zolang de geldigheidsperiode nog niet is verstreken.

Diverse

 • Een waardebon kan niet in stukjes gekapt worden; net zoals je met een waardebon van 100 € geen product in een winkel kan kopen van 50 € met de vraag of men de helft van je waardebon van 100 € kan scheuren, gaat dit bij onze waardebonnen ook niet;
 • Dat wil dus ook zeggen dat ons systeem technisch geen geld kan terug geven, of een nieuwere kleinere waardebon kan aanmaken, wanneer je met een waardebon een event zou boeken dat minder kost dan de waarde van de waardebon;
 • Waardebonnen worden niet terugbetaald;

   

Geschenkbon kopen

BE 0460 744 456